maandag 3 maart 2014

Ontwikkeling van Bernoux


Ontwikkeling 2-jarige: belangrijkste elementen geselecteerd voor de cliënt
De cognitieve ontwikkeling van de peuter en de kleuter
Bernoux situeert zich tussen sensori-motorisch stadium van de baby en het pre-operationeel stadium. Het sensori-motorisch stadium betekent dat het kind ‘al doende’ experimenteert. Het pre-operationeel stadium dat het kind kan nadenken over problemen en oplossingen kan vinden op mentaal niveau (in zijn hoofd), ipv zuiver handelend niveau (zoals bij de baby).
Zou ik graag observeren bij Bernoux om zo te kunnen uitmaken hoe we haar het best benaderen met het activity board en hoe we het voor haar aantrekkelijk kunnen maken.
Even een voorbeeld om te verduidelijken: ‘Een kind zit op de vloer en leunt tegen een stoel die door de druk wegschuift. Het kind kan dan – na een stiltemoment en zonder eerst uitwendig te experimenteren – de stoel tot tegen de sofa verslepen en weer op de grond gaan zitten, leunend tegen de stoel die nu niet meer kan wegschuiven.’
Tijdens het zoeken naar deze oplossingen maakt de peuter gebruik van imitatie van modellen (bijvoorbeeld zijn moeder, vader, grote zus,…) Deze personen moeten niet fysiek aanwezig zijn (= uitgestelde imitatie). Dus het kind heeft bijv. zijn moeder geobserveerd, moeder = model, deze voorstelling kan zij terug oproepen wanneer zij zoekt naar een oplossing voor haar probleem.
Men spreekt hier van een beginnend symbolisch denken. Dit wil zeggen dat het kind niet enkel meer reageert op wat hier en nu waarneembaar is, maar ook op situaties die niet (of niet meer) daadwerkelijk aanwezig zijn en die het kind zich herinnert of voorstelt, fantasie, of die enkel door een symbool aanwezig worden gesteld. De creativiteit groeit met het ouder worden (bij Bernoux zal dit niet meer groeien).
De fantasie kent tijdens de peuter-en kleuterperiode een enorme ontwikkeling. Sprookjes, verhaaltjes, liedjes en fabeltjes kunnen haar enorm boeien.
Het kind kan ook anticiperen (= bijv. duidelijk maken dat de toren nog niet af is).
Bernoux beschikt ook over een eerste primitieve voorstelling van zichzelf. Ze beseft voor het eerst dat zij een zelfstandige eenheid is, die losstaat van haar ouders en een eigen willetje heeft (peuterpuberteit).
Het geheugen is vrij goed ontwikkeld, maar ze is nog niet in staat om het geheugen bewust en intentioneel te gebruiken. Alles waarmee ze in aanraking komen, wordt als het ware geobserveerd, maar ze beschikken nog iet over strategieën om selectief bepaalde informatie in te prenten of doelgericht op zoek te gaan naar specifieke eerder opgeslagen inhouden.
Het denkvermogen kan op verschillende manieren gestimuleerd worden (dit maakt het voor Bernoux misschien ook wel uitdagend als we dit in ons activity board kunnen verwerken). -> Het zelfstandig bedenken van oplossingen voor problemen is van groot belang in de verstandelijke ontwikkeling. Bijv. zelfstandig een puzzel maken (heel eenvoudig dan met inlegblokken ofzo werken,…)
Misschien op bezoek naast het stellen of observeren van onze gemaakte vragen eens kijken of ze de vaardigheid beschikt om iets eenvoudig te bouwen en of ze hierin interesse toont… Wat we ook zeker niet mogen vergeten is te vragen wie haar ‘helden’ zijn zoals Mega mindy, Samson en Gert,… Zodat we dit ook kunnen verwerken in het activity board.
Bernoux zal vermoedelijk twee-woordzinnen spreken, al kan haar taal al iets uitgebreider zijn. (Niet zo belangrijk voor Activity board, maar misschien wel om in interactie te treden).
Bernoux zal zichzelf vermoedelijk wel herkennen in de spiegel (sociaal-emotionele ontwikkeling). Misschien ook leuk voor het Activity board?
Bernoux zal zich misschien gehecht hebben aan een transitioneel object zoals een knuffelbeer,… Dit object heeft een grote betekenis in stressvolle situaties die Bernoux ervaart. Dit object vormt eigenlijk de brug tussen de totale afhankelijkheid van de peuter aan de verzorgende figuur, en het ontwikkelen van een eigen individualiteit.
Drifbuien en gilpartijen zijn ook niet uitzonderlijk in deze fase.
Vanaf 1,5 jaar kent ‘het kind’ de gevoelens schaamte en trots. Deze trots zou leuk zijn om uit te lukken met het Activity board. Bernoux die beseft van zichzelf dat ze iets heeft gemaakt ofzo. Maar ook agressie kan geuit worden. Dus best zorgen we voor een duurzaam bord. Iets dat snel kapot gaat, zal ook snel kapot gaan aan deze leeftijd.
De persoonlijkheidsontwikkeling: het kind bekijkt alles vanuit haar standpunt = egocentrisch.
Het kind heeft een globale  waarneming. Bernoux schenkt in de eerste plaats aandacht aan de details die hem boeien. Deze waarneming wordt beïnvloed door psychologisch-emotionele factoren. (Belangrijk dat we veel details verwerken in het activity-board, Bernoux zal langduriger geboeid blijven).
De motorische ontwikkeling van peuter
Fundamentele bewegingsactiviteiten zoals vangen, werpen, (springen),… Zowel de grove als de fijne motoriek verbeterd.
Bevindt zich op tekenniveau in het krabbelstadium. Tekenen is nog steeds een vorm van bewegingsspel.
De spelontwikkeling
Ze willen in hun omgeving kunnen exploreren. Ze kruipen, (stappen niet mogelijk voor Bernoux). Bewegingsspelletjes komen hier dan ook eer voor.
Bijvoorbeeld: Ze beleven heel veel plezier aan het achter zich aantrekken van speelgoed. ‘De beweging van de voortgetrokken auto of voortgetrokken speelgoedbeest verhoogt het effect van de eigen beweging en spoort aan tot verder bewegen.’ Bijv. ook haar driewieler.
Doen-alsof spelletjes (zoals zij als mama en de pop als kindje).
Constructiespelletjes
Parallelspel: de kinderen zijn allen aan het bouwen, maar naast elkaar, maken niet samen 1 grote toren, maar elk een grote toren. Er is weinig interactie of samenspel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten